Author Archives: admin

  • -

Ubezpieczenia online – tylko trzy kroki

Category : Blog

Ubezpieczeniowe grupy otwarte.

To ubezpieczenia grupowe, w których ubezpieczającym nie jest osoba fizyczna a: broker, stowarzyszenie lub jeszcze inny podmiot powiązany z ubezpieczonymi stosunkiem innym niż umowa o pracę czy umowa zlecenie. Przeznaczone dla osób którzy nie mogą przystąpić do ubezpieczenia w tradycyjny sposób. Czyli dla każdego chętnego. Broker ubezpieczeniowy Nestor Sp. z o.o. proponuje je na bazie Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki (SWRN) i multiagencji obsługującej Nestor Serwis.

System „automatu ubezpieczeniowego” umożliwia zapisanie do ubezpieczenia  w trzech krokach, gdzie ostatni krok zawiera wydruk kompletu dokumentów gotowych do podpisu. Automat Ubezpieczeniowy – link: https://serwis.swrn.org.pl/client/ewa.palusinska Z tego linka, klienci mają możliwość zawarcia ubezpieczenia z promocyjną składką.

Po kliknięciu w link wyświetli się strona na której dokonuje się wyboru ubezpieczenia. Po wybraniu potrzebnej opcji n.p „Grupowe ubezpieczenie na życie” wyświetli się tabelka z wariantami ubezpieczenia.

 

jeden          krok pierwszy – wybór wariantu z listy

dwa         krok drugi – wypełniasz poszczególne pola wpisując dane ubezpieczonego klienta i opcjonalnie osób uposażonych

trzy          krok trzeci – na twój adres e-mail zostanie wysłany z  automatu komplet dokumentów. należy go wydrukować.

Po podpisaniu w oznakowanych na zielono miejscach kompletu dokumentów, konieczne jest niezwłoczne opłacenie i przesłanie ich na adres podany w e-mailu. Opłacenie ubezpieczenia dokonuje się na indywidualne konto w którym zawarty jest numer PESEL osoby ubezpieczanej. Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania dokumentów – zadzwoń, to zostanie Ci wysłany tradycyjną pocztą komplet dokumentów gotowych do podpisu.

Oryginalne podpisane dokumenty powinny być wysłane do Stowarzyszenia przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony np. jeżeli osoba zainteresowana jest przystąpieniem od 01.02.2016 dokumenty najpóźniej powinny trafić do 31.01.2016 r.

 

[huge_it_forms id=”3″]